Sunpine Stäng

Ny HR-chef

Jenny Sundén har i april tillträtt som HR-chef på SunPine.

– Det känns roligt att få utforma personalarbetet i detta företag  som jag förknippar med hållbarhet, framåtanda och positiv utveckling. Det ska bli spännande att ge mig in i en för mig helt ny bransch också, säger Jenny som senast kommer från livsmedelsindustrin och Polarbröd. Det känns även positivt att SunPine har valt att anställa en HR-chef i ett så tidigt skede, det visar att man månar om en hållbar utveckling även inom HR-området.

Välkommen Jenny!

 

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.