Sunpine Stäng

Lukt under v. 41

Under v. 41 utför vi arbeten i vår anläggning som kan medföra obehaglig lukt för vårt närområde. Vi ber om överseende och försäkrar att vi gör vad vi kan för att undvika spridning av den i och för sig ofarliga lukten.

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.