Sunpine Stäng

Klartecken till tallolja från EU – ”väldigt glädjande”

EU-parlamentet gav i onsdags klartecken för tallolja som en del av framtidens hållbara bränslen.
En seger för Sveriges skogsindustri och SunPine som tillverkar grön talldiesel:

– Väldigt glädjande. Det möjliggör att vi kan tänka offensivt och planera för nyinvesteringar, säger Magnus Edin, vd, SunPine (bilden).

EU-parlamentet röstade igenom ”Renewable Energy Directive” med en stor majoritet, 492 för, bara 88 mot. Ett besked som får SunPines vd Magnus Edin att le brett, efter en tid av oro:

-Vi har haft ett underlag framme för beslut om expansion på SunPine, det handlar om stora investeringar. Men oron i politiken har gjort att vi skrinlagt de planerna så sent som i december

-Jag var på allvar oroad över hur debatten gick i höstas. Jag har själv varit aktiv och träffat olika beslutsfattare i Sverige och Europa för att knuffa frågan i rätt riktning. Och det är fler svenska intressenter som arbetat hårt för att ge EU rätt underlag.

Varför har det varit nödvändigt att bedriva lobbyarbete i frågan, har inte fakta talat för sig självt? Ni är det gröna alternativet.

-Vi har investerat en del tid att berätta om hur det hållbara skogsbruket i Sverige fungerar. Sverige och Finland har en tredjedel av hela EU:s skogsinnehav, så det är en självklarhet att vi därför har ett annat kunnande om modernt skogsbruk.

-Idag har vi faktiskt dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan, trots att vi tagit ut och använt fyra gånger den mängd skog som fanns då. Jag skulle säga att Sveriges skogsbruk är ett föredöme för cirkulär ekonomi. Så ser det inte riktigt ut i Europa i övrigt.

Vad betyder det här beslutet?

-Nu kom så ett viktigt beslut som möjliggör arbetet för hela Sveriges skogsindustri att utveckla nya verksamheter och produkter. Det betyder självklart att vi har nya positiva förutsättningar som gör det möjligt för oss att satsa och investera.

-Jag ser möjligheter för SunPine att fortsätta att växa. Nu får vi också ett lugn att fortsätta att vidareutveckla vår verksamhet. Vi är ett lönsamt företag redan i dag och har haft en stark tillväxt.

Vad finns i planerna för SunPine 2018

-Under 2018 kommer vi att ta ett nytt steg mot att själva bli 100 procent fossilfria. Vi köper vattenkrafts-el och vi kan nu värma upp våra lokaler med vår egen bioolja som är en grön produkt. Det innebär att vi når över 95% procent fossilfritt i fabriken. Det vi har kvar att jobba med handlar i stora delar om transportsystemet.

-Vi säljer också fjärrvärme till Piteå Energi där de i nästa steg försörjer Lindbäcks nya fabrik med vår spillvärme. Vi jobbar mycket inom hållbarhet i nästa led, dels förädlar vi industrins restprodukter, dels ser vi till att våra restprodukter kommer till användning. Vi jobbar också med social hållbarhet, vi stöttar damidrotten i regionen och även äldreomsorgen och även andra saker för att någonstans ta ansvar och ge något tillbaka till samhället vi är verksamt i.

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.