Sunpine Stäng

Ingemar Nilsson från Socialdemokraternas energikommission besökte SunPine

Sunpine_besok_20160331_05
På bilden från vänster: Tomas Riklund, Fredrik Bäcklund, Peter Roslund, Magnus Edin, Ingemar Nilsson och Markel Jonsson

Torsdagen den 31 mars hade SunPine besök av Ingemar Nilsson från Socialdemokraternas energikommission och Peter Roslund socialdemokratiskt kommunalråd i Piteå. Besöket på SunPine var en del i en resa till Piteå som Ingemar gjorde för att skapa sig en bild av hur man arbetar med grön energi i kommunen. Under besöket diskuterades bl.a. förutsättningar och politik för en fortsatt positiv utveckling av grön energi, där SunPines Vd Magnus Edin fick tillfälle att ge sin syn på framtida utvecklingsmöjligheter inom gröna bränslen.

 

 

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.