Sunpine Stäng

Frukostseminarium den 25 november i Stockholm

Den 25 november deltog SunPine vid ett frukostseminarium i Stockholm, anordnat av Luleåregionen, i syfte att sondera intresset för arbete bland dem som söker sig till Norrbotten. Evenemanget var väl anordnat med en upplysande presentation av Norrbotten och många intresserade kandidater som sökte kontakt med de företag som var representerade. Mycket glädjande är det att upptäcka att intresset för SunPine som arbetsgivare är stort, säger Jenny Sundén, HR-chef på SunPine.

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.