Sunpine Stäng

Bränsle och lim från skogen!

Den 5 oktober uppmärksammades SunPines verksamhet i Norrbottenskuriren. Läs artikeln här!

 

Tillbaka till Nyheter

Andra nyheter

Sunpines Fördelar

Förnyelsebar – för varje fällt träd planteras två nya....

Gör ingen hungrig  – produceras inte av livsmedel.

Förstör inte åkermark – skogsmark förblir skogsmark.

Restprodukt – vi återvinner industriellt spill.

Minskar CO2 mest – minskar utsläppen med upp till 90 %.