Verksamhetsbilder_våren_2021_11-min

Leverantörsinformation

Här hittar du som entreprenör/leverantör information om vad som krävs för att få utföra arbete hos oss. Vi eftersträvar hållbarhet även i våra leverantörsrelationer med hjälp av tydliga, lättillgängliga instruktioner och rutiner. Allt för att säkerställa att uppdraget utförs på ett säkert sätt och med hög kvalitet. Säkra och väl genomförda uppdrag gynnar både dig/er som leverantör och oss som uppdragsgivare.

Vi värnar om säkerheten för:

  • Dig som leverantör och dina medarbetare
  • SunPines medarbetare
  • Övriga som kan uppehålla sig på industriområdet

För frågor som rör arbetstillstånd kontakta: Tillståndsskrivare 076-677 55 95
För KMS frågor kontakta Eva Wuopio 0911-232827.
För frågor som rör fakturering kontakta Marie-Louise Nordmark 0911-232801 eller mejla till admin@sunpine.se

Information för nedladdning:

SunPines Entreprenörsanvisningar
Kemikalieansökan för entreprenörer

ISO9001 Certifikat
Kvalitetspolicy