Sunpine Stäng

Leverantörsinfo

Här finner du som entreprenör/leverantör information om vad som krävs för att få utföra arbete hos oss. Vi eftersträvar hållbarhet även i våra leverantörsrelationer med hjälp av tydliga, lättillgängliga instruktioner och rutiner. Allt för att säkerställa att uppdraget utförs på ett säkert sätt och med hög kvalitet. Säkra och väl genomförda uppdrag gynnar både dig/er som leverantör och oss som uppdragsgivare.

Vi värnar om säkerhet för:

För frågor som rör arbetstillstånd kontakta: Simon Björklund 0911-232822.
För HMS frågor kontakta Eva Wuopio 0911-232827.
För frågor som rör fakturering kontakta Marie-Louise Nordmark 0911-232801 eller mejla till admin@sunpine.se

Blanketter för nedladdning:
Kvalitetspolicy
Kvitteringsblankett
Entreprenörsanvisningar
Kemikalielista för entreprenörer