Sunpine Stäng

Se arbetsplatsen

För oss på SunPine är säkerhet och trygghet viktigt. Vi jobbar ständigt med att utveckla och säkerställa våra arbetsmiljöer. Vi har utöver själva fabriken även vårt operatörsrum och ett kemiskt laboratorium

där vi genomför analyser. Och naturligtvis även mer traditionell kontorsmiljö. Allt i nära förbindelse till varandra.

 

Cisterner som lagrar kemikalier finns på vårt fabriksområde.

Vi är beroende av logistik för mottagning av råvaror och leverans av produkter.

Våra operatörer övervakar processerna via mätinstrument och skärmar.

I vårt laboratorium analyserar vi ständigt våra produkter och råvaror.

Vår fabrik ligger i nära anslutning till Piteås hamn.

I modern kontorsmiljö arbetar marknad och ekonomi.