February 18, 2020

Pressmeddelande

Johan Torgerstad blir ny HR-chef på SunPine

Johan Torgerstad blir ny HR-chef på SunPine. Med förflutet som rekryteringskonsult ska han hjälpa företaget att växa.
– Att bygga ett starkt och attraktivt varumärke blir viktigt, konkurrensen på arbetsmarknaden är hård.

Du tillträder som ny HR-chef på SunPine, vad är det som lockat dig till bolaget?

– Det är ett modernt bolag på en marknad som ligger helt rätt i tiden kopplat mot hållbarhet. SunPines utveckling är helt klart världsledande.

Det är ett företag som just nu lägger stort fokus på rekrytering, så du hamnar mitt i ”hetluften”. Vad ser du som största utmaningen som HR-chef?

– Vi ska växa med cirka tio anställda, och det är viktigt att bibehålla företagskulturen när nya arbetskamrater kommer in i företaget. Samtidigt är det hård konkurrens på arbetsmarknaden, därför blir jobbet med att bygga ett starkt varumärke en naturlig del i utmaningen. Egentligen handlar det om hur vi ska attrahera rätt personer att söka jobb hos oss.

Du har själv jobbat med just rekrytering på Cesab, hur tänker du att kraven på en arbetsgivare förändrats?

– Varumärket blir allt viktigare. Det är också viktigt att kunna presentera en plan på hur vi kan erbjuda en karriär och hur vi får en utveckling av varje person i företaget, på alla nivåer.

OK, vi börjar väl det arbetet bums då, varför ska den som läser detta fundera på att söka sig till SunPine?

– Här kan man på riktigt påverka och bidra till att Sverige kan nå klimatmålen. Det gör vi via att SunPines talldiesel reducerar upp mot 90 procent CO2 jämfört med fossil diesel. Sen är det ett framgångsrikt företag med en utarbetad kultur där man har nära till beslut och ordentliga utvecklingsmöjligheter.

Namn: Johan Torgerstad.
Ålder: 49.
Familj: Fru Ingela, son 21 år och bonusdotter 18 år.
Gjort tidigare: Rekryteringskonsult, HR Manager, Officer

Den 14 februari meddelades att ny VD för Sunpine blir David Öquist