August 17, 2023

Pressmeddelande

Inkludering och mångfald, hjärtefrågor för SunPines nya HR Chef

14 augusti välkomnade SunPine sin nya HR-chef Karin Forsmark till första dagen på jobbet. Karin har under våren kommit i kontakt med SunPine genom ett ledarutvecklingsuppdrag och även varit behjälplig som HR-stöd.

”Jag lärde känna SunPine mer och mer och det som lockade mig att söka tjänsten är hållbarhetsfokus, den goda organisationskulturen och det faktum att företaget är världsledande med sin produkt. Det känns fantastiskt roligt att vara här”, säger Karin.

Tidigare har Karin jobbat med HR inom landstinget, statlig sektor och processindustri och kommer närmast från en firma med fokus på organisations-och ledarskapsutveckling.

”Att lära känna organisationen och alla medarbetare är mitt fokus så här i början.  Jag vill få en större förståelse för verksamhetens möjligheter och utmaningar. För att fortsätta utveckla den goda organisationskulturen kommer jag arbeta vidare med företagets HR-processer. Inkludering och mångfald är viktiga drivkrafter för mig, vilket också kommer märkas i SunPines fortsätta HR-arbete”