Nyheter

2017-11-23

VIP-besök under Biobase-konferensen

btyCa 120-talet VIP-gäster deltog i Biobase-konferensens första dag i Piteå. Studiebesöket handlade om allt från skogsbruk till färdiga produkter. Som sista stopp besöktes Lindbäcks Byggs nya fabrik på Haraholmen som tillsammans med PiteEnergi och SunPine var värdar för kvällen.

De tre parterna samarbetar när det gäller energifrågor genom att SunPine levererar överskottsvärme via PiteEnergis fjärrvärmenät till Lindbäcks Bygg. Deltagarna fick veta mer om hur detta unika samarbete kommit till och hur de tre företagen tillsammans agerar för att utvinna bra produkter från den svenska skogen på ett energibesparande och hållbart sätt. SunPines VD Magnus Edin berättade om SunPines start och utveckling till dagens bioraffinaderi och om de olika produkter som nu utvinns.
Under besöket talade också Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket, om bland annat samarbetets unika möjligheter och hur fabriken kommer att gynna såväl tillväxten i Piteå och hela branschen.

Tillbaka till nyhetsarkivet