Leverantörsinfo

Här finner du som entreprenör/leverantör information om vad som krävs för att få utföra arbete hos oss. Vi eftersträvar hållbarhet även i våra leverantörsrelationer med hjälp av tydliga, lättillgängliga instruktioner och rutiner. Allt för att säkerställa att uppdraget utförs på ett säkert sätt och med hög kvalitet. Säkra och väl genomförda uppdrag gynnar både dig/er som leverantör och oss som uppdragsgivare.

Vi värnar om säkerhet för:

Om det är något du saknar, kontakta vår HMS-funktion. Kontaktuppgifter hittar du här.

Blanketter för nedladdning:
Entreprenörsanvisningar
Kvitteringsblankett
Föranmälan_Tillstånd
Exempel Föranmälan
Personlig skyddsutrustning